Wijzigingen & testen

VO 190506 wijzigingen en testen.jpg

Wijzigingen in school- en leverancierssystemen worden proactief geïnventariseerd. Afspraak is, dat systemen vanaf 1 mei niet meer wijzigen. Programma Start Schooljaar coördineert verschillende testen om de samenwerking van schoolsystemen met de systemen van leveranciers vroegtijdig te beproeven.


Ketenafspraken

VO 190506 afspraken maken.jpg

Voor de geautomatiseerde samenwerking van systemen hanterenVO-scholen en leveranciers de ECK-standaard voor Distributie & Toegang. Daarnaast committeren zij zich ook aan praktische ketenafspraken over ieders rol, taken en verantwoordelijk-heden in de samenwerking binnen de VO-sector.


Communicatie

VO 190506 communicatie groen.jpg

Het is van belang dat partijen op de hoogte zijn van elkaars wijzigingen en volgens een gezamenlijk stappenplan en een herkenbare checklist toewerken naar de start van het schooljaar. Centrale communicatie over ontwikkelingen in de keten komt de transparantie en succesvolle samenwerking ten goede. 


Support

Support.jpg

Iedere leverancier biedt zelf ondersteuning, maar verstoringen bij meer dan één instelling of leverancier moeten snel samen worden opgepakt. Hiervoor worden support-afspraken gemaakt. De eerste weken van het nieuwe schooljaar vindt dagelijks afstemming plaats. De supportpagina toont in die periode wat er speelt.