Wat doet de coördinator nog meer?

In de basis zijn er drie manieren waarop de school haar leerlingen toegang kan bieden tot digitaal lesmateriaal:

  1. via de ELO/het schoolportaal

  2. via het distributeursportaal

  3. via websites van uitgevers

Afhankelijk van de gekozen ‘uitleverkeuze’ heeft de coördinator mogelijk nog andere taken. 
Onderstaand zijn deze per situatie kort omschreven. 

Situatie 1: School biedt toegang tot digitaal lesmateriaal via ELO of eigen schoolportaal
Het is van belang dat de gegevens van de ELO of het schoolportaal juist en volledig bekend zijn, intern bij ICT en bij de distributeur. De coördinator Directe Toegang checkt de gegevens en ziet erop toe dat de technische koppeling(en) worden getest. Uiteindelijk zorgt hij dat de ELO, of het schoolportaal met de juiste linkjes wordt ingericht. In deze taken wordt de coördinator ondersteund door de betrokken leveranciers.

Situatie 2 School biedt toegang tot digitaal lesmateriaal via distributeursportaal
In deze situatie heeft de coördinator geen aanvullende taken. Afhankelijk van de distributeur kan de coördinator wel bericht krijgen, dat de linkjes klaar staan in het distributeursportaal.

Situatie3: School biedt toegang tot digitaal lesmateriaal via uitgevers
De coördinator ontvangt bericht van de diverse uitgevers over hoe de activeringscodes voor hun methodes beschikbaar komen. De coördinator leidt deze informatie door naar de juiste personen binnen de school.

Mail

De coördinator kan ook e-mail verwachten, bijvoorbeeld over:

  • docentmateriaal en door wie het besteld is;

  • vindplaatsen van instructiemateriaal, bijvoorbeeld voorbeeldmailtjes om docenten en leerlingen te informeren over inloggen;

  • de afspraken die gelden tussen scholen en alle samenwerkende leveranciers die Directe Toegang tot digitaal lesmateriaal mogelijk maken.

 Achtervang

Goede invulling van de rol van coördinator Directe Toegang is van belang voor een vlekkeloze start van het nieuwe schooljaar. Valt de coördinator weg, dan is dit een risico voor het juist en tijdig beschikbaar komen van het digitaal lesmateriaal voor de start van het nieuwe schooljaar. Vanwege deze kwetsbaarheid is het verstandig op voorhand al achtervang te regelen.

Contactgegevens coördinator delen met distributeur

Het is belangrijk dat de distributeur over de actuele contactgegevens beschikt van de coördinator Directe Toegang. Geef mutaties daarom direct door aan uw distributeur:

Klankbordgroep

klankbord.jpg

Coördinatoren Directe Toegang praten actief mee in Programma Stat Schooljaar. Zij nemen drie tot vier keer per jaar deel aan klankbordgroepvergaderingen. De vergaderingen zijn meestal in het midden van het Land, bijvoorbeeld bij de VO-raad in Utrecht, tussen vier en half zeven. Je praat dan mee over de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar en hoort al eerste welke wijzigingen er rond digitale leermiddelen aankomen. Je geeft ook feedback op voorlichtingsmateriaal, wijzigingen & testen en op supportafspraken. Het jongste verslag van de klankbordgroep tref je hier.

Belangstelling voor de klankbordgroep? Meld je aan via startschooljaar@edu-k.nl.