schema met tijdlijn tm controle koppeling MET streep.jpg


Zes stappen naar een succesvolle start schooljaar

 
stap 1.jpg
 
 

De school heeft van haar distributeur een mail ontvangen om te verifiëren of deze nog de juiste gegevens heeft van de coördinator Directe Toegang voor digitaal lesmateriaal. Zo weet de distributeur zeker dat er contact wordt opgenomen met het juiste aanspreekpunt.

 
 
stap 2.jpg
 
 

De coördinator Directe Toegang ontvangt het “Startbericht” met het stappenplan voor een succesvolle start van het schooljaar.

 
stap 3 DONKERC.jpg
 
 

Voor levering van digitaal lesmateriaal is het belangrijk dat de school tijdig aangeeft hoe de leerlingen toegang krijgen tot het digitaal lesmateriaal in schooljaar 2019-2020. De coördinator Directe Toegang ontvangt hierover een mail van de distributeur. Ook als er niets verandert in uw uitleverkeuze, is het van belang de geregistreerde gegevens te checken en te herbevestigen. Nieuw dit jaar is de vraag of de school het ECK iD gebruikt of niet. De uitleverkeuze moet vóór 5 april bekend zijn. Bij invullen of wijzigen na deze datum kan tijdige levering van het digitale lesmateriaal niet meer worden gegarandeerd.

 
 
stap 4c.jpg
 
 

Zijn de ELO of de IdP anders dan vorig jaar en/of gaat de school ECK iD gebruiken? Dan ontvangt de coördinator Directe Toegang een mail van de distributeur met het verzoek te controleren of de koppeling met de systemen van de distributeur nog goed werkt. Dit gebeurt met behulp van een testlinkje. Blijft alles gelijk, dan is deze stap niet nodig.

stap 5 DONKER.jpg
 
 

De week vóór de start van het schooljaar in de regio komt het digitale lesmateriaal voor de leerlingen beschikbaar. Dit kan op drie manieren:

  1. Maakt de school gebruik van een distributeursportaal of gaan de leerlingen direct naar de websites van uitgeverijen voor hun digitaal lesmateriaal? Dan zijn verdere stappen niet nodig. De linkjes voor het lesmateriaal staan klaar.

  2. Maakt de school gebruik van een extern leermiddelenfonds of een gefaciliteerd leermiddelenfonds en een ELO? Dan moeten de juiste linkjes voor de leerlingen worden klaar gezet in de ELO. Nieuwe leerlingen moeten eerst worden gepre-matcht. Dit betekent, dat de digitale identiteit van de leerling op school wordt gekoppeld aan de digitale identiteit van de leerling bij de distributeur. De ELO beheerder voert de pre-match uit in de week voor het nieuwe schooljaar. Vaak zet hij ook de linkjes klaar.

  3. Maakt de school gebruik van een intern leermiddelen fonds en een ELO? Dan ziet de ELO-beheerder de linkjes klaar staan en wijst hij deze toe aan de groepen. Zo zet hij de linkjes voor het nieuwe schooljaar klaar op de juiste plek voor de leerlingen.

Samenwerkende leveranciers in de leermiddelenketen testen de werking van digitaal lesmateriaal uitgebreid in de weken voordat de school weer begint. Het is verstandig als ook de coördinator Directe Toegang voorafgaand aan de start van het schooljaar met hulp van een leerling controleert of de toegang tot digitaal lesmateriaal werkt, als de leerling op de linkjes klikt.

stap 6.jpg

In de eerste week van het nieuwe schooljaar loggen de leerlingen in op hun digitaal lesmateriaal. De coördinator Directe Toegang instrueert leerlingen en docenten over inloggen. De coördinator ontvangt hiervoor voorbeeldmailtjes van de distributeur.